Vår mottagning är särskilt inriktad mot par- och familjerådgivning och vi befinner oss i lokaler centralt på Södermalm. Vi har utöver arbete med familjerådgivning en bred kompetens med lång erfarenhet av arbete med psykoterapi, psykosocial problematik, våld, hot om våld, övergrepp inom familj och på arbetsplats, kris och trauma, missbruk, ätstörningar, hbt frågor, diagnostik och utvecklingsbedömningar för såväl barn, unga vuxna och vuxna.

Vi arbetar under sträng sekretess och journal förs ej vid parsamtal.
Vi ger även rådgivning på engelska och med tolk på annat språk.
Vi erbjuder kvällstider och även helger.
Vi samarbetar även med läkare i de fall det behövs.
Vi är kvalitetssäkrade.
Du är välkommen att ställa frågor och boka tid på telefonummer och mailadress nedan.