GDPR

Från och med 25:e maj 2018 gäller den nya lagen GDPR, Dataskyddsförordningen, som beskriver hur företag får behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur AB Parrådgivarna handskas med personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

GDPR, eller Dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in vissa personuppgifter såsom t ex kontaktuppgifter (tel.nr och/eller mejladress). Efter avslutad behandling/familjerådgivning raderar vi all sådan information. Övrig information vi behöver är kopplad till den statistik socialstyrelsen kräver för vårt avtal gällande kommunal familjerådgivning. All information som rör statistik är avpersonifierad och kan inte kopplas till dig som person.

Vid kontakt med oss behöver ni endast ange förnamn och kommuntillhörighet.

Angående sekretess och dataskydd:

Ni kan även komma anonymt. För att garantera anonymiteten fullt ut krävs kontant betalning och endast kontakt via telefon utifrån risk för dataintrång.

Vi registrerar inga personuppgifter och all mailkorrespondens raderas vid kontaktens avslutning.

Länk: www.datainspektionen.se

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: