Familjesamtal för adoptivfamiljer

När det stora ansvaret som förälder känns övermäktigt och ohanterligt.

Adoption är ett av fler sätt att bli förälder på, och är liksom en graviditet en mycket speciell process med ett eget förlopp såväl psykologiskt som praktiskt. Vägen till adoption kan vara lång och mödosam och har i flera fall föregåtts av graviditetsförsök och behandlingar samt därefter omfattande utredningar, intyg och blanketter. Detta kan vara mer eller mindre påfrestande för förhållandet och för anknytningen till barnet när det väl kommer efter en lång väntan.

Med professionell hjälp kan ni få stöd i denna process, samt vid behov få möjlighet att bearbeta en ofrivillig barnlöshet och de påfrestningar relationen kan ställas inför både före och efter adoptionen, och/eller i samtal få hjälp att underlätta i anknytningen till barnet.

Vi erbjuder också krishantering och samtal senare i barnets utveckling. Alla barn går igenom sina utvecklingsfaser, men adopterade barns bakgrund gör dessa faser specifika med frågor, känslor och undringar som behöver bemötas. Att som förälder få stöd i detta kan vara av betydelse för både föräldrarna och barnets eller tonåringens välmående.

En farstutrapp med blommor