Familjerådgivning på Ekerö

Parrådgivarnas Familjerådgivning i Ekerö Kommun

Vi är 6 legitimerade psykoterapeuter med olika grundutbildningar leg. psykolog, socionom, beteendevetare. Flera är auktoriserade familjerådgivare och handledare. För att boka tid hos oss behöver ni ett kundnummer från kommunen. Det går bra att boka tiden innan du fått ditt kundnummer.

Kundnummer fås genom att:

  1. Kontakta socialkontorets reception via telefon 08 560 392 15
  2. Hämta kundnummer genom personligt besök på socialkontoret Ekerö kommun Tappströmsvägen 2

Du behöver inte uppge namn och adress för att få ett kundnummer.

Kostnaden är 500 kr per par och samtal. Ni kan få max 5 samtal genom kommunen. Ni är välkomna att boka tid via telefon 08 640 88 95 eller via mail info@parradgivarna.com.

Mer information om kommunal familjerådgivning hittar du på Ekerö Kommuns hemsida.