Familjesamtal och familjeterapi

Förbättrad kommunikation med familjesamtal

När det låst sig i kommunikationen och samspelet mellan en eller flera familjemedlemmar kan familjesamtal vara lösningen. Varje familj, med sin unika sammansättning, genomgår under sitt livslopp olika generella kriser och utvecklingsfaser. Det kan gälla omställningsprocesser som skilsmässa eller att övergå till att bli tonårsförälder. Det kan också gälla kommunikationen mellan familjemedlemmarna, när man talar förbi varandra, och konsekvensen blir missförstånd, ilska eller besvikelse. Ibland kan också tystnad leda till låsningar i familjens fungerande. Familjeterapi kan ge familjen ökad förmåga att hantera olika svårigheter.

Varje familj med sin unika sammansättning genomgår under sitt livslopp olika generella kriser och utvecklingsfaser. Det kan gälla omställningsprocesser som skilsmässa eller att övergå till att bli tonårsförälder. Det kan också gälla kommunikationen mellan familjemedlemmarna, när man talar förbi varandra och konsekvensen blir missförstånd, ilska och besvikelse. Ibland kan också tystnad leda till låsningar i familjens fungerande. Familjeterapi kan ge familjen ökad förmåga att hantera olika svårigheter.

Familjeterapi i Stockholm med omnejd

Vårt arbete med familjer lägger tonvikt på relation, kommunikation, processer och strukturer i familjesystemet. På så sätt är familjesamtal ett direkt sätt att arbeta med alla medlemmar och bearbeta de problem och svårigheter som kan finnas i familjens fungerande som helhet. Med professionell hjälp i form av familjeterapi kan kan roller och destruktiva processer belysas så att deltagarna får insikter om bakomliggande faktorer och kan undanröja det som gör samspelet och kommunikationen i familjen svårt.

Med professionell hjälp kan roller och destruktiva processer belysas så att deltagarna får insikter om bakomliggande faktorer och kan undanröja det som gör samspelet och kommunikationen i familjen svårt.

En soffa och ett bord i ett rum