Föräldrarådgivning

När föräldraskapet känns svårt att hantera kan föräldrarådgivning vara lösningen. Föräldraskap är en omfattande uppgift som kräver mycket av flexibilitet, tålamod och gränser. Då barn föds finns mammor och pappor men inget färdigt föräldraskap. Därför finns vår föräldrarådgivning! Barnet föds med sina förutsättningar och dessa ska sedan mötas av föräldern, och långsamt växer en form för relation fram som sedan förändras med barnets utveckling. Denna process olika faser kan kännas övermäktiga att hantera emellanåt och slitningar kan uppstå så väl mellan föräldrar som mellan barnet och föräldrarna.

Föräldraskap är en omfattande uppgift som kräver mycket av flexibilitet, tålamod och gränser. Då barn föds, finns mammor och pappor men inget färdigt föräldraskap. Barnet föds med sina förutsättningar och dessa ska sedan mötas av föräldern, och långsamt växer en form för relation fram, som sedan förändras med barnets utveckling. Denna process olika faser kan kännas övermäktiga att hantera emellanåt och slitningar kan uppstå så väl mellan föräldrar som mellan barnet och föräldrarna.

Blicka framåt med föräldrarådgivning

Som förälder försöker vi efter bästa förmåga hjälpa och stödja barnet då det behövs. Med professionellt stöd genom föräldrarådgivning kan du som förälder få hjälp att se, och få överblick, över såväl ditt barns som ditt eget beteende i samspelet. Frågor som kan formuleras tillsammans med en familjerådgivare är tex vad som hindrar och utveckling och vad som kan hjälpa er framåt.

En stenhäll