Familjerådgivning på Lidingö

Parrådgivarnas Familjerådgivning i Lidingö Kommun

Parrådgivarna och Lidingö stad har ett samarbetsavtal kring familjerådgivning, vi är godkända som familjerådgivare och ingår i Lidingö stads kundval.

Boende på Lidingö, d v s har sin mantalskrivning där, kan söka hjälp hos Parrådgivarna för det reducerade priset 350 kr/samtal.

Familjerådgivning är skyddad av sträng sekretess och mer om detta och annat går att läsa på Lidingö stads hemsida.

Kontakta gärna oss på parrådgivarna för att ställa frågor och boka tid på telefon: 08 640 88 95 eller på e-mail: info@parradgivarna.com