Parsamtal

Parsamtal och parrådgivning är ett sätt att komma vidare tillsammans med en terapeut när man upplever att svårigheter i relationen inte går att lösa på egen hand. Paret kan få hjälp med att få relationen att fungera bättre, hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt.

I samtalet uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, paret får möjlighet till ökad medvetenhet om hur de agerar och interagerar med varandra. Samtalen blir ett gemensamt arbete i att utforska och försöka hitta möjligheter till förändring. Vi arbetar med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Ibland finns det flera olika teman och vi får då rangordna vad vi ska börja med. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring. Under det första orienterande samtalet formulerar vi tillsammans de frågor och problem som behöver bearbetas. Oftast brukar tre till fem samtal räcka, ibland behövs flera.

Tre små stenar som ligger på en klipphäll