Handledning

Fyra av våra fem medarbetare på AB Parrådgivarna är utbildade handledare (45hp). Som handledare erbjuder vi både individuell- och grupphandledning.

Vi vänder oss till verksamheter inom stat, kommun, landsting samt privata aktörer. Vi erbjuder handledning till personal inom hälso- och sjukvård, både inom den somatiska och psykiatriska vården. Andra verksamheter som vi också vänder oss till är personal inom t ex barn- och omsorg, skola, habilitering, socialtjänst, kriminalvård, behandlingshem, kyrkan samt handledning för studenter inom psykoterapiutbildningar.

När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra i gruppen, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring händelser och egna upplevelser i sitt professionella arbete.

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och reflektion kring sin yrkesroll och olika specifika frågor som detta medför med fokus på klientens bästa. Handledning är därför en viktig aspekt för att kvalitetssäkra arbetet för de yrkesgrupper som möter patienter och klienter i sitt arbete.

Genom att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i yrkesrollen samt i vissa fall utifrån den organisation som yrket utövas i så bidrar handledningen till att skapa perspektiv samt distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten. Handledning är också ett sätt att utveckla den professionella yrkesidentiteten.

Vi har bland annat handledaravtal med:

  • SLSO – Stockholms Läns Sjukvårdsområde
  • Nacka Kommun

Har ni frågor gällande handledning så hör gärna av er till AB Parrådgivarna så berättar vi mer.

Ni når oss på tel. 08 – 502 75 424

E-post: info@parradgivarna.com

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: