Kompetens hos personalen

Vi har utöver arbetet med familjerådgivningen en bred kompetens med lång erfarenhet av arbete med: psykoterapi, psykosocial problematik, gruppterapi för unga vuxna, våld och hot om våld och övergrepp inom familj och på arbetsplats, ätstörningar, sexuell problematik, kris och trauma, missbruk, hbtq, diagnostik och utvecklingsbedömningar för såväl barn som för unga vuxna och vuxna. Samtliga inom verksamheten är leg. psykoterapeuter med olika teoretiska inriktningar såsom t. ex familjeterapeutisk och kognitiv/relationell och psykodynamisk/psykoanalytisk. Två av familjerådgivarna är auktoriserade familjerådgivare. Fyra medarbetare är utbildade handledare inom psykoterapi och psykosocialt arbete. Vi har olika grundutbildning såsom: psykolog, socionom och beteendevetare samt vidareutbildning till handledare, certifierad EMDR-terapeut och EFT-parterapeut.

Vi har kunskap om familjerätt och lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete inom kommun och landsting. Inom AB Parrådgivarna finns lång erfarenhet och kompetens att arbeta med familjer och barn inskrivna på institution. Barn med egna svårigheter eller som ett uttryck för dysfunktionella familjesystem. Ungdomar med utagerande problematik såsom våld, kriminalitet, missbruk där man arbetar med hela familjesystemet och nätverket för att öka förståelsen och därmed arbeta med de nära relationerna som skydd för fortsatt utagerande. Vi har även erfarenheter av att arbeta med yngre barn och deras föräldrar på skoldaghem, utredningshem, samt BUP och BUP terapikollo. Detta innebär kompetens inom området barns egna behov när föräldrarna lever i svåra konfliktsituationer. Vi har bred kompetens inom psykoterapi inom somatisk sjukvård. Vi har erfarenhet av att arbeta med föräldrar i ett adoptionssystem samt adoptionsproblematiken som en existentiell svårighet hos barn, unga vuxna och vuxna. Det finns kompetens inom företaget att arbeta med självskadande beteende samt suicidal problematik. I första hand arbetar vi med hela system kring dessa problem men vid behov även enskilda psykoterapier. Inom gruppen finns kompetens och lång erfarenhet samt längre och kortare utbildning i att arbeta med sexualitetens olika problem från individperspektivet, parrelationen till samhället.

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: