Organisation

AB Parrådgivarna Sverige bildades 2010. Verksamheten bedriver kommunal och privat familjerådgivning, företaget har idag upphandlingsavtal med Nacka, Danderyd och Täby, Stockholm, Ekerö, Lidingö, Järfälla och Solna kommun. Utöver familjerådgivning bedriver Parrådgivarna psykoterapi och handledning. 5 stycken medarbetare äger och driver verksamheten i gemensamma lokaler. Inga anställda finns i företaget. Alla medarbetare har en ansvarsförsäkring i sitt arbete. Företagets verksamhet och lokal är försäkrat.

För att arbetet med klientsäkerhet ska bli framgångsrikt krävs att det drivs systematiskt och i en organisation med tydliga roller och hög kunskap. Alla medarbetare är av socialstyrelsen legitimerade psykoterapeuter, vilket innebär att de har ett eget personligt ansvar för det klientarbete som bedrivs. Detta innebär anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen samt lex. Maria anmälning vid suicid och lex. Sara anmälning vid avvikelser på arbetsplatsen.

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: