Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

AB Parrådgivarna har valt att dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete som ett kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet ses som en plattform för att vidareutveckla vårt kvalitetsarbete men också vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Vår verksamhet kring vad och hur vi arbetar är en levande process där kvalitetssystemet ger struktur och lämnar tydliga avtryck av vad vi vill, beslutar och genomför i form av riskbedömningar, uppföljning av klagomål och synpunkter, omvärldsanalyser, egenkontroller och en vilja att sträva mot nöjda par och uppdragsgivare och en väl fungerande verksamhet utifrån en etablerad metodik för familjerådgivning och en ständig kompetensutveckling av vår personal.