Utvärdering

Vid mottagningen för verksamheten AB Parrådgivarna Sverige finns tydliga rutiner för att förebygga fel och brister från parets första telefon eller mejlkontakt till sista rådgivningssamtal. Alla familjerådgivare använder sig av en särskild utvärderingsenkät av de rådgivande uppdrag de haft.  Kundenkäten delas ut och fylls i av samtliga par vid avslutande samtal, de läggs i en brevlåda på mottagningen för att säkerställa anonymitet.

Vår enkät är utformad för att upptäcka och förhindra fel och brister genom att paren/parterna ges möjlighet att uttrycka synpunkter och klagomål. Enkäten dokumenteras vid varje uppdrag och kan på så vis följas upp vid varje enskilt ärende, utvärderingen sker anonymt med full sekretess. Som en förlängning av utvärderingen, efter varje enskilt rådgivande uppdrag, sammanställs och dokumenteras eventuella synpunkter och klagomål som uppstått i behandlingen. Dessa dokument redovisas vid personalmöten som hålls varje vecka. Vid eventuella avvikelser utifrån dokumenten åtgärdas dessa genom att beslut fattas om ändringar i de gemensamma rutinerna.

    Hör av dig till oss!

    Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: