Vanliga frågor

När i en relation kan parterapi behövas?

Egentligen kan par och familjer ha glädje av att samtala om sin/sina relationer med en professionell utomstående i alla skeden. Det är t ex inte fel att lära sig se och samtala med varandra redan i början av en relation. Att verkligen våga/kunna se den andra handlar bland annat om att kunna frigöra sig från tidigare relationer och erfarenheter. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta väljer att träffa en terapeut först när problemen känns omöjliga att lösa för paret. Det kan till exempel handla om att paret har slutat prata med varandra, annat än kring rent praktiska göromål. Eller också kan det handla om att ha ont i magen varje gång man ska åka hem. Det kan handla om rädsla, ilska, irritation, ledsenhet och sexuella problem och svårigheter med närhet eller tvärtom. Det kan också handla om att paret känner att de håller på att glida isär och vill ha hjälp att förstå det som sker.

Hur arbetar ni?

Som i allt terapeutiskt arbete handlar det till en början om att försöka orientera sig kring parets problematik och möjligheter. Ofta försöker vi tidigt i arbetet att gemensamt formulera realistiska målsättningar. Kommer paret att kunna fortsätta leva tillsammans eller handlar det om att försöka skiljas på ett så okej sätt som det är möjligt? Fokus i arbetet för oss terapeuter handlar sedan om kommunikation, processer och strukturer i parets fungerande tillsammans. 

Hur går det till att söka familjerådgivning hos er?

Ofta börjar det med ett mail eller ett telefonsamtal från någon av parterna, och ganska ofta kan det vara så att det är svårt att beskriva vad som känns fel och inte fungerar i relationen. Det kan då vara bra med ett inledande samtal där terapeuten kan hjälpa till att formulera vad var och en tycker och vill ha hjälp med och att man sedan gemensamt bestämmer sig för ett fokus. Därefter kan det vara möjligt att besluta sig för ett visst antal gånger. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att relationen är hanterbar igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka era behov är.

Läs under respektive kommuns länk nedan om tillvägagångssätt och villkor.

Godkända leverantörer av familjerådgivning i Stockholm:                                                                           

Hur får jag med min partner? 

Det är ibland så att den ena partnern i en relation är mer drivande i att gå i parterapi än den andra. Då är det viktigt att försäkra sin partner om att våra samtal inte syftar till att anklaga eller ta ställning för eller emot någon. Istället fokuserar samtalet på hur ni samtalar med varandra, vilka roller ni har och hur ni kan förändra det som inte känns bra. Det är terapeutens uppgift att värna om båda parter och se till att samtalet blir fungerande och att ni båda kan känna igen er i beskrivningarna, dvs ett samtal där olika perspektiv möts och där något nytt kan uppstå. 

Hör av dig till oss!

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du är intresserad av någon av de tjänster vi erbjuder. Ring oss på 08 - 502 75 424 eller skriv i kontaktformuläret nedan: